Διπλώματα & πιστοποιήσεις

Η english4U καλύπτει έναν επιλεγμένο αριθμό πτυχίων και πιστοποιήσεων απαραίτητα για την Ελληνική αγορά και για σπουδές στο εξωτερικό.

KET (Key English Test)
PET (Preliminary English Test)
FCE (First Certificate in English - Lower)
CAE (Certificate in Advanced English - Advanced)
IELTS (International English Language Testing System - Cambridge)
TOEIC (Test of English for International Communication)
TOEFL (Test of English as a Foreign Language - Hellenic American Union)


Computer-based testing στην Ελλάδα

Computer-based εξετάσεις στην Ελλάδα διατίθενται για τα εξής παραπάνω πιστοποιητικά: Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET), First Certificate in English (FCE).
 
close