Εκπαιδευτικές μέθοδοι

Τα προγράμματα σπουδών english4U διεξάγονται με τέσσερις εναλλακτικούς τρόπους σε άμεση συνάρτηση με το χρόνο και το διαθέσιμο προϋπολογισμό που μπορεί ένας σπουδαστής να δαπανήσει για να πετύχει τον εκπαιδευτικό του στόχο στα αγγλικά. Το διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζει τη συσχέτιση αυτή…


 
 
 
χρόνος Διαθέσιμος χρόνος
χρόνος Διαθέσιμος προϋπολογισμός
traditional learning
blended learning
proactive learning
reactive learning
 
 
close