Πλήρης σειρά Αγγλικής Γραμματικής

6 Επίπεδα (Seasons – Περίοδοι) ανά 12 Κεφάλαια (Episodes – Επεισόδια) διαβαθμισμένα σε Βήματα (Steps) αυξανόμενης δυσκολίας.

Κάθε Κεφάλαιο (Episode – Επεισόδιο) περιλαμβάνει:

  • Θεωρία (Theory): Παρουσίαση των αντίστοιχων γραμματικών φαινομένων με απλά λόγια.
  • Παραδείγματα (Examples): Δεκάδες κατάλληλα παραδείγματα ηχογραφημένα και με την εξήγηση τους.
  • Ασκήσεις (Exercises): Δεκάδες ασκήσεις διαφόρων τύπων με αυτόματη βαθμολόγηση, όπου μετά από κάθε ερώτηση εμφανίζεται η σωστή μορφή της με την ηχογράφηση και την απόδοση στα Ελληνικά.

Στο τέλος κάθε Επιπέδου (Season – Περιόδου) υπάρχει τελικό Test για την πιστοποίηση της προόδου.

ΔΩΡΕΑΝ Διαθέσιμο χωρίς Κωδικό: Season 4 --> Episode 3 (Theory - Examples - Exercises)!

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για ολόκληρη τη σειρά.

    Είμαι:

    Scroll to Top